NLP NEDİR?

Nörolinguistik Programlama, bireyler arası iletişimi geliştirmek için tasarlanmıştır. Davranış ve sonuç beklentileri arasındaki ilişkiyi olumlu yönde geliştirerek sorunlara çözüm bulmaya çalışır.

Bireysel iletişimin sonuçları faydalı ya da yıkıcı olabilir Bu noktada NLP devreye girerek bireyde olumlu düşünme olgusunu ortaya çıkartır. Yöntem, kişisel farkındalığı arttırarak etkili bir iletişim kabiliyeti geliştirmeyi sağlar.

NLP NEYİ AMAÇLAR?

NLP, kişiyi zihinsel ve duygusal davranış biçimlerini değiştirme konusunda eğitir. Bu da günlük iletişimi geliştirerek yaşam kalitesini arttırır. NLP metodu, Richard Bandler ve John Grinder tarafından 1970’lerde geliştirilmiştir. Programın ortaya konulma amacı şöyle belirlenmiştir:

 • İnsanlara, kaliteli iletişim yollarıyla zengin ve renkli bir yaşama atmosferinin kapılarını aralamak
 • Dil ve nöroloji arasındaki sürecin etkili bir biçimde kullanımını sağlamak
 • Hayatta belirli hedeflere ulaşmak için tecrübe yoluyla davranışsal formlar geliştirmek

NLP SÜRECİ

NLP, içerisinde fobiler, bağımlılıklar, öğrenme bozuklukları ve depresyon gibi birçok hastalığa karşı psikolojik terapiyi de içinde barındırır. Program, kişisel farkındalığı ve kararlılığı arttırarak limitleri kırmayı amaçlar. Düzenli sohbet ve pratik deneyim yoluyla sağlıklı bir iletişim için gerekli olan bazı temel unsurların üzerinde durulur. Bireylere kurs sırasında aktarılan beceriler hem mesleki hem de bireysel iletişim kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Faydaları

NLP’nin beraberinde getirdiği birçok fayda vardır. Bu program, son zamanlarda bilimsel topluluklar tarafından etraflıca araştırılır olmuştur. Bu araştırmacılar arasında hem akademik psikoloji öğrencileri hem de psikoterapi ve danışmanlık öğrencileri yer almaktadır. NLP’nin toplumun birçok kesimine hitap eden faydaları vardır.

 • Bu metot, hem gündelik toplumun hem de beyaz yakalı iş toplumunun verimli iletişim kurabilme ihtiyacına büyük katkı sağlamaktadır. NLP hem işletme eğitimini hem de iş ve kişisel hayat koçluğunu olumlu yönde etkilemiştir. Kişisel gelişim tekniklerinin kişinin hem aile hem de iş ve arkadaş çevresinde istenen sonucu vererek sorumluluk hissini geliştirdiği gözlemlenmiştir.
 • NLP, büyük oranda, dil ve davranış biçimleri arasındaki geliştirilmiş ilişkilere dayanır ve kişinin hem daha iyiye ulaşma kabiliyetini hem de arzusunu arttırır. Faydalar, günümüzde ayrıca sağlık gelişimi ve sporda takım stratejileri gibi alanlara da ulaşmıştır.
 • İş hayatında da müşteri-satış elemanı uyumunun güçlendirilmesine ve iletişim, liderlik ve çalışan motivasyonu yönetimi gibi konularda gelişime katkı sağlamıştır. Sağlık sektöründe bu güçlü yöntemin birçok hastanın tedavisinde ve iyileşmesinde tesiri büyüktür. Bunlar, büyük ölçüde nörolinguistik programlama tekniklerinin hastalara yeni ve olumlu bir bakış açısı kazandırması ve onları gelişime açık hale getirmesi sayesinde başarılmıştır. Birçok hasta, bu yöntem sayesinde kötü alışkanlıklardan ve davranışlardan kurtulmayı başarmıştır.

NLP’NİN GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAKİ ROLÜ

NLP, her bir hasta için sanat ve bilimi bir araya getirerek özel bir model ortaya koyar. İnsanları “dinamik varlıklar” olarak görür ve hayatın içindeki farklı sorunlara yeni çözümler getirir. NLP günümüzde çok yararlı bir sektörün parçası haline gelmiştir; Çalışanların, patronların ve öğrencilerin taleplerine kitap ve özel dinleme programları yoluyla karşılık vermeye çalışır.

NLP, KİŞİNİN HAYATINA VE BENLİĞİNE ÇEŞİTLİ FAYDALAR SAĞLAR

Kişisel Sorun Ve Gelişimlerde NLP

 • Kilo vermek
 • Sigarayı bırakmak
 • Problemli davranışlarından kurtulmak
 • Fobilerden arınmak
 • Özgüven kazanmak
 • Harika bir ilişkiye sahip olabilmek
 • Hayatın her alanında verimliliği arttırmak
 • Kusursuz iletişim yöntemlerine sahip olmak
 • Maksimum motivasyon

NLP Ve Eğitim

 • Öğrenmede kolaylık
 • Disleksi ve dikkat eksikliği gibi öğrenme bozukluklarının üstesinden gelmek
 • İyi bir dinleyici olmayı öğrenerek özsaygı kazanmak
 • Başkalarının öğrenimine yardımcı olmak adına etkili iletişim ve sunum yetenekleri geliştirmek

İş Hayatında NLP

 • Problem çözme becerileri edinmek
 • Etkili bir lider olmak
 • Yararlılığını ve performansını arttırmak
 • Sürekli olarak motive biçimde kalmak
 • Özgüvenli ve etkili bir sunumcu-iletişimci haline gelmek
 • Etkinliğini ve pazarlama yeteneklerini geliştirmek
 • Daha iyi ilişkiler edinmek
 • Satış verimliliğini en iyi hale getirmek
 • Sınırlandırıcı inanç ve fikirlerden kurtulmak

Spor Ve NLP

 • Performans ve motivasyonu arttırmak
 • Verimliliği sınırlayan fikirlerden kurtulmak
 • Baskıyla daha iyi başa çıkmak
 • Stres kontrolü sağlamak
 • Anksiyeteden kurtulmak
 • Ulaşılabilir hedefler belirleyebilmek
 • Daha iyi sonuçlar için daima mükemmeli ana model olarak görmek

Bioenerjist Ruhsal ve Bedensel Terapi Uzmanı
Hipnoz Regresyon Bilinçaltı Dönüşüm Terapisti
Eğitimci Danışman / Alternatif Tıp Uzmanı
Yaşam Koçluğu Eğitmeni